VENTILATION SYSTEM

Hurricane Map

Ventilation System

คืออะไร?

Ventilation System หรือระบบการระบายอากาศ มีหน้าที่ในการจัดการเคลื่อนย้ายอากาศในปริมาณที่กำหนด ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ด้วยความเร็วที่ต้องการ เพื่อที่จะถ่ายเทความร้อน ความชื้น กลิ่นรบกวน ควัน และมลพิษอื่นๆ ให้ออกไปจากสถานที่ปฏิบัติงาน และนำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่นั่นเอง

Air Duct

ระบบ Ventilation สำหรับงานอุตสาหกรรม

ระบบระบายอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้น การออกแบบส่วนใหญ่มักจะถูกออกแบบมาเพื่อดูดจับเอาสารปนเปื้อน ณ บริเวณจุดกำเนิด หรือในขั้นตอนการผลิตที่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณนั้น การสร้างระบบระบายอากาศที่ถูกต้องเหมาะสมกับมาตรการการควบคุมสารปนเปื้อน มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโรงงานอุตสาหกรรม

 

โดยส่วนประกอบคร่าว ๆของระบบ มีดังนี้ 1.เครื่องดูดควัน (Hood) 2.ท่อนำอากาศ (Duct) 3.ฟีลเตอร์ (Air Cleaner) 4.เครื่องเป่าลม (Exhaust Blower)

Untitled Diagram (2).png
Stainless Steel

บริการออกแบบ และติดตั้งงาน ระบบ Ventilation System

HOOD | DUCT | AIR CLEANER | FAN

สนใจติดต่อเรา