CLIMATE CONTROL SYSTEM

Hurricane Map

HVAC System

คืออะไร?

หลายคนในวงการอุตสาหกรรมคงจะคุ้นชินกับชื่อระบบ 

HVAC System เป็นอย่างดี ซึ่งระบบ HVAC นี้ก็มีหน้าที่ควบคุม ความร้อน-เย็น การระบายอากาศ และความสะอาดให้แก่พื้นที่ใช้งานที่กำหนดไว้ โดยรวมแล้วเราจะสามารถเรียนระบบนี้ได้ว่าเป็น "ระบบปรับอากาศสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่" ก็ได้เช่นกัน 

air-handling-unit-1.jpg

Climate Control System

Climate Control System (CCS) นั้นถือว่าเป็นระบบที่เข้าไปมีส่วนในระบบ HVAC System ไม่น้อยเลย เพราะหัวใจหลักในการทำระบบ HVAC นั้นก็คือการควบคุมปัจจัยทางสภาพอากาศให้ได้ตามที่ต้องการ อันได้แก่ ปัจจัยทางความร้อน-เย็น ปัจจัยทางความชื้น ปัจจัยทางความดันอากาศ และอาจจะรวมปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น ปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ เป็นต้น โดยงานของระบบ Climate Control System นั้น จะมีขอบเขตของงานกว้างกว่าระบบปรับอากาศทั่วไป เพื่อรองรับกับงานที่มีลักษณะเฉพาะทางกว่านั่นเอง

Stainless Steel

บริการออกแบบ และติดตั้งงาน ระบบ Climate Control System

Temperature | Humidity | Pressure

Control

สนใจติดต่อเรา