top of page

โปรเจคโคราช

อำเภอหนองบุญมาก, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย

Automation System, Ventilation System, Hatchery Project

ชื่อโครงการ: โครงการโคราช
ที่ตั้งโครงการ: อ.หนองบุญมาก, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ:
- ติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการ
- ติดตั้งระบบดูดฝุ่นภายในโครงการ

bottom of page