โปรเจคโคราช

อำเภอหนองบุญมาก, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย

Automation System, Ventilation System, Hatchery Project

ชื่อโครงการ: โครงการโคราช
ที่ตั้งโครงการ: อ.หนองบุญมาก, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ:
- ติดตั้งระบบอัตโนมัติทั่วไป
- ติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับโรงฟักไข่
- ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นสำหรับโรงงาน
- ติดตั้งเครื่องบดลูกไก่