โปรเจควังม่วง

อำเภอวังม่วง, จังหวัดสระบุรี, ประเทศไทย

Ventilation System, Hatchery Project

ชื่อโครงการ: โครงการวังม่วง
ที่ตั้งโครงการ: อำเภอวังม่วง, จังหวัดสระบุรี, ประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ:
- ติดตั้งโรงฟักไข่ทั้งระบบ
- ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโรงงาน