top of page

โปรเจควังม่วง

อำเภอวังม่วง, จังหวัดสระบุรี, ประเทศไทย

Ventilation System, Agricultural Project

ชื่อโครงการ: โครงการวังม่วง
ที่ตั้งโครงการ: อำเภอวังม่วง, จังหวัดสระบุรี, ประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ:
- ติดตั้งโรงงานภายในโครงการ
- ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโครงการ

bottom of page