top of page

โปรเจคชัยบาดาล

อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี, ประเทศไทย

Climate Control System, Hatchery Project

ชื่อโครงการ: โครงการชัยบาดาล
ที่ตั้งโครงการ: อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดโครงการ:
- ติดตั้งโรงงานสำหรับโครงการ
- ติดตั้งระบบควบคุมสภาพอากาศ และระบบปรับอากาศภายในโครงการ

bottom of page