โปรเจคชัยบาดาล

อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี, ประเทศไทย

Climate Control System, Hatchery Project

ชื่อโครงการ: โครงการชัยบาดาล
ที่ตั้งโครงการ: อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดโครงการ:
- ติดตั้งโรงฟักไข่ทั้งระบบ
- ติดตั้งระบบควบคุมสภาพอากาศ
- ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโรงงาน