โปรเจคสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว, ประเทศไทย

Automation System, Ventilation System, Hatchery Project

ชื่อโครงการ: โครงการสระแก้ว
ที่ตั้งโครงการ: อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว, ประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ:
- ติดตั้งโรงฟักไข่ทั้งระบบ
- ติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับโรงฟักไข่
- ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโรงงาน