Search
  • Goodspeed International

VIV Bangkok 2019

Updated: Oct 28, 2020

#VIV2019 #VIVBangkok #VIVAsia2019


VIV Asia สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำ อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย ดำเนินการจัดงานมาถึงครั้งที่ 16 แล้วนับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา โดยเป็นงานจัดแสดงสินค้าที่ครอบคลุมหลากหลายสปีชีย์ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี อีกทั้งเป็นงานจัดแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่งของเอเชียนับตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์จนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร VIV Asia 2017ได้ก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มระดับโลกโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงจากนานาชาติมากถึง 1,057 รายและมีผู้เข้าชมงานสูงถึง 45,952 คนจาก 127 ประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2560 และมีผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 27,758 คน ซึ่งเพิ่มจากปี 2558 จำนวน 21,723 คน

สำหรับปี 2562 นี้ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงงานจะมากกว่า 1,250 ราย เต็มพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เกี่ยวกับ การผลิตเนื้อหมู ผลิตภัณฑ์จากนม สัตว์ปีก เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ตลอดงานจะมีพาวิลเลี่ยนพิเศษเฉพาะกลุ่มุธุรกิจ เช่น สัตว์น้ำ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม สุขภาพปศุสัตว์และอาหาร และวิศวกรรมอาหาร ซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมด วิศวกรรมอาหาร เป็นโซนธุรกิจใหม่ทีถูกเน้นย้ำอย่างมากในปีนี้ เพราะเป็นขั้นตอนที่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการการแปรรูปสัตว์ปีก ไข่ เนื้อแดง ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม

ซึ่งในงานนี้ทางบริษัท Goodspeed International เองก็ได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกัน โดยเรานั้นจะไปในนามของ Executive Distributor ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมตู้ฟักไข่ระดับโลก หรือ บริษัท Pas Reform Hatchery Technologies จากประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเอง

Credit: ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากเว็บไซด์ https://www.vivasia.nl


6 views0 comments

Recent Posts

See All